fbpx
Minecraft: Builders & Biomes กลับมาอีกครั้งในรูปแบบบอร์ดเกม

Minecraft: Builders & Biomes กลับมาอีกครั้งในรูปแบบบอร์ดเกม

Minecraft: Builders & Biomes บอร์ดเกมขนาด 2-4 ผู้เล่นโดยผู้ออกแบบ Ulrich Blum จะเปิดตัวในยุโรปในเดือนตุลาคม 2019 และวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนผ่านทาง Amazon ในราคา $ 40 โดยภาพรวมของการเล่นเกมจะมีดังนี้ เช่นเดียวกับเกม Minecraft...