1984: Animal Farm บอร์ดเกมจากหนังสือการเมืองที่แนะนำโดย นายกตู่

1984: Animal Farm บอร์ดเกมจากหนังสือการเมืองที่แนะนำโดย นายกตู่

1984: Animal Farm แอนนิมอล ฟาร์ม (แปลไทย) จากหนังสือการเมืองที่แนะนำโดย นายกตู่ พลเอกประยุทธ์ สู่บอร์ดเกมของเหล่าสัตว์นักปฏิวัติ บอร์ดเกมนี้โดยนักออกแบบคนเดียวกันกับ Alcatraz: The Scapegoat (หลบหนีจากคุกอัลคาทราซ)...